Geluk

7 (onbewuste) gewoontes van zeer empathische mensen

7 (onbewuste) gewoontes van zeer empathische mensen

In een drukke, complexe en stressvolle wereld is empathie de lijm die relaties bij elkaar houdt. Of het nu gaat om een connectie met collega’s, geliefden of kinderen, empathie is belangrijk.

Empathie is het vermogen om de emoties van iemand anders te signaleren en om het perspectief van de ander te begrijpen. Als mensen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen dan wekt dit vertrouwen. Mensen die van zichzelf een sterk empathisch vermogen hebben, hebben onbewust onderstaande gewoontes:

1 Ze geven iemand hun volledige aandacht
Empathische mensen geven je het gevoel dat je de enige in de ruimte bent. Als zij met iemand in gesprek zijn dan geven ze die persoon hun volledige aandacht en respect.

-> Empathische mensen verbergen onbewust deze eigenschappen voor andere mensen

2 Het zijn actieve luisteraars
Om iemand te kunnen steunen moet je iemand eerst begrijpen. Empathische mensen nemen de tijd om de prioriteiten, voorkeuren en motivatie van de ander te begrijpen. Dit betekent dat je moet kunnen luisteren zonder vooroordeel of aannames. 

3 Hun non verbale communicatie is sterk
Communicatie gaat verder dan alleen woorden. Als je merkt dat iemand gespannen is, zich terugtrekt of oogcontact ontwijkt dan kun je hier op inspelen. Wanneer iemand merkt dat zijn of haar emoties er mogen zijn, zal deze persoon zich makkelijker openstellen.

4 Ze nemen pauze
In een poging om behulpzaam te zijn maken we graag zinnen van andere mensen af als ze naar woorden zoeken of even stil zijn. Empathische mensen weten juist hoe krachtig stilte kan zijn. Ze vullen daarom geen zinnen aan en onderbreken mensen niet. Ze denken na voordat ze spreken.

-> De top 7 karaktertrekken van zeer empathische mensen

5 Ze vervangen advies met vragen
In plaats van hun mening te geven, stellen empathische mensen vragen zodat de ander zichzelf van advies kan voorzien. Dit zijn vragen zoals:

  • Hoe voel jij je erover?
  • Kun je me er meer over vertellen?
  • Wat bedoel je?
  • Wat heb je nodig?
  • Wat vind jij zelf?

6 Ze hebben het over wij en niet over ik
Empathische mensen hebben het over wij en ons, zodat andere mensen zich meer gesteund voelen. Onderzoek toont aan dat de manier waarop je tegen mensen praat aanpassen de eerste stap van meer empathisch gedrag is. Mensen die in de wij-vorm praten zijn er beter in om de gedachtes, de gevoelens en gedrag te interpeteren.

7 Ze kunnen zich in de ander verplaatsen
Empathische mensen zijn in staat om in de schoenen van een ander te stappen en zich in te beelden hoe de ander zich zou kunnen voelen. Het is niet altijd makkelijk om je te verplaatsen in het perspectief van de ander, maar empathische mensen doen dit ook als ze met lastige personen te maken krijgen.

Volg jij Herhealth.nl al op Facebook en Instagram?

-> Waarom empathische mensen dichtklappen bij mensen die nep zijn

inc.com