Over Herhealth.nl

Op Herhealth.nl vinden vrouwen artikelen die ze handvatten geven voor een gezond en gelukkig leven! Wij hopen je ideeën te geven om je nog beter te voelen en je te inspireren om het beste uit jezelf te halen. Veel plezier!

Initiatiefnemer
Mijn naam is Josine Mooij en ik ben enige tijd geleden de website herhealth.nl gestart, een plek waar ik mijn best doen om jou te inspireren. We hebben het allemaal druk en lopen allemaal tegen kleine en grote problemen aan en daarom is het soms moeilijk om in balans te blijven of te komen. Daarom wil ik je handvatten bieden om je goed te laten voelen en probeer ik je te inspireren om het beste uit jezelf te halen!

Zakelijke samenwerkingen

Kijk voor meer informatie op herhealth.nl/adverteren