Gezondheid

Overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering: dit is het verschil

Overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering: dit is het verschil


Doordat we in Nederland allerlei verschillende soorten verzekeringen af kunnen sluiten, ontstaat er nogal eens verwarring op dit gebied. Zo worden een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering vaak met elkaar verward. Dit is op zich niet gek, want beide verzekeringen keren een bedrag uit na overlijden. Toch moet je weten dat het hier om twee totaal verschillende verzekeringen gaat. Reden voor ons om voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze verwarring. Daarom lichten we in deze tekst het verschil tussen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering toe.

Overlijdensrisicoverzekering voor wegvallen van inkomen
Heb je een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afgesloten en overlijd je binnen de looptijd van deze verzekering? Dan keert een verzekeraar eenmalig een bedrag uit aan jouw nabestaande(n). Je hebt zelf in de hand hoeveel geld er wordt uitgekeerd. Bij het afsluiten van de verzekering kies je namelijk een verzekerd bedrag. Nabestaanden kunnen het geld gebruiken om verschillende kosten te dekken. Zij kunnen er bijvoorbeeld de hypotheek of huur mee betalen, zodat verhuizen niet nodig is. We zien bovendien vaak dat nabestaanden met de uitkering een studie voor hun kinderen betalen of de kosten voor kinderopvang dekken.

Uitvaartverzekering is om komsten uitvaart te dekken
Een uitvaart kost behoorlijk wat geld. Helaas is niet iedereen zich hier bewust van, waardoor er lang niet altijd een uitvaartverzekering af wordt gesloten. Kom je te overlijden en ben je niet verzekerd? Dan moeten jouw nabestaanden de uitvaart volledig uit eigen zak betalen. Dit kan een rib uit hun lijf zijn, want een uitvaart kost als snel meer dan 5000 euro. Als je niet wilt dat naasten opdraaien voor de kosten van jouw uitvaart, sluit je een uitvaartverzekering af. De verzekeraar keert dan namelijk een bedrag uit als je overlijdt. Dit geld kunnen jouw naasten gebruiken om de uitvaart te bekostigen, waardoor zij zich geen zorgen te maken over hun financiële situatie.

Verschil in de kosten
Een overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering verschillen niet alleen op het gebied van dekking van elkaar. Nee, want er zit ook verschil in de kosten. Zo zijn de afsluitkosten van een overlijdensrisicoverzekering lager dan die van een uitvaartverzekering. Dit lijkt misschien enigszins raar, maar het is vrij logisch te verklaren. Een overlijdensrisicoverzekering heeft namelijk een bepaalde looptijd. Als je buiten deze looptijd overlijdt, keert een verzekeraar jouw naaste(n) geen geld meer uit. Bij een uitvaartverzekering is er geen sprake van een looptijd. Zo’n verzekering keert immers altijd geld uit als je komt te overlijden, zelfs als je 100 jaar wordt.

Hoe ontstaat de verwarring?
Wie een overlijdensrisicoverzekering af wil sluiten, stuit ook op de term levensverzekering. Hierdoor wordt het voor jou mogelijk alleen nog maar ingewikkelder. Daarom wil je waarschijnlijk ook het verschil tussen levensverzekering en overlijdensrisicoverzekering weten. Hier kunnen we vrij kort over zijn: levensverzekeringen is namelijk niets meer dan een verzamelnaam voor verzekeringen die betrekking hebben op het leven van een verzekerde. Een overlijdensrisicoverzekering valt onder deze noemer, maar dat geldt ook voor een uitvaartverzekering.