Geluk

7 signalen van volwassenen die te maken hebben gehad met emotioneel misbruik

Als je tijdens vorige relaties of als kind emotioneel niet goed bent behandeld, kan zich dat op verschillende manieren uiten. Iemand die vroeger te maken heeft gehad met emotionele misbruik of pesterijen, zal de volgende signalen kunnen tonen:

1 Zich voortdurend verontschuldigen
Als iemand continu ‘sorry’ zegt, ook als dit niet nodig is, dan kan dit komen door de manier waarop diegene als volwassene of als kind behandeld is. Het kan zijn dat iemand als kind al het gevoel had het nooit helemaal goed te doen, waardoor zij zich nu nog steeds voor alles verontschuldigen. Maar het kan ook dat iemand in een vorige relatie altijd het gevoel kreeg om niet te voldoen aan de standaard of eisen van de ander.

2 Aan zichzelf twijfelen
Zelfvertrouwen is een eigenschap die lang niet iedereen zomaar bezit. Maar als iemand altijd over alles twijfelt, kan dat komen door iets wat er in hun jeugd gebeurd is. Kinderen die in chaos zijn opgegroeid kunnen het lastig vinden om zichzelf te vertrouwen, en dat uit zich ook nog in hun volwassen leven. Als je in het verleden een relatie hebt gehad waarbij je constant werd gemanipuleerd dan is het moeilijk om nog op jezelf te vertrouwen en is het niet raar dat je aan jezelf twijfelt.

3 Gevoelig zijn voor harde geluiden
Een huis waarin veel gevloekt en gescholden wordt, is heel agressief voor een kind, maar ook voor een volwassene is het heftig. Als iemand zich al dood schrikt wanneer er een auto-alarm afgaat, dan kan het komen omdat diegene is opgegroeid in een huis met veel herrie en lawaai of uit een relatie komt waarbij veel heftige ruzies voorkwamen.

4 Introvert zijn
Kinderen die uit een grof gezin komen, hebben vaak moeite om anderen te vertrouwen. Ze zijn bang om te dichtbij iemand te komen, of om hun ware ik te laten zien aan anderen. Daarom blijven zij liever op een veilige afstand.

5 Conflicten vermijden
De kans is groot dat iemand die is opgegroeid in een huis of komt uit een relatie waar veel geschreeuwd en gescholden werd, conflicten het liefst vermijdt. Dit wordt door hen al snel gezien als een aanval die zij het liefst uit de weg gaan. Weglopen voelt voor hen veiliger dan het onder ogen te zien.

6 Geen complimenten kunnen ontvangen
Het kan zijn dat volwassenen die zijn opgegroeid met emotionele misbruik moeite hebben om zichzelf te zien als iemand die het waard is. Als iemand dan een compliment aan diegene maakt, zal hij of zij het moeilijk vinden om dit zelf ook in te zien.

7 Boos zijn
Emotioneel misbruik kan lang bij iemand blijven. Ook al is het iets wat jaren geleden is gebeurd, de woorden van de dader zullen altijd bij iemand in zijn hoofd blijven. Het zou daarom goed kunnen dat diegene hier nog steeds boos over is, zonder te weten waar deze agressie vandaan komt.