Gezondheid

Het tweede spoor: hoe werkt dat?

Het tweede spoor: hoe werkt dat?

Langdurig ziekteverzuim is voor zowel werknemer als werkgever niet leuk. Een zieke werknemer kan plots maandenlang afwezig zijn en re-integratie is niet altijd even makkelijk. Een tweede spoor traject is in veel gevallen helaas niet te voorkomen. Wanneer in het eerste spoor geen passend werk te vinden is dat past bij de belastbaarheid van de werknemer moet de werknemer elders passend werk zien te vinden. Omdat werknemers plots opnieuw de arbeidsmarkt op gaan is een goed re-integratiebureau onmisbaar. Betrokken coaches hebben oprechte aandacht voor de werknemer en kunnen het traject in goede banen leiden.

Wat is het tweede spoor?

Het re-integreren van een langdurig zieke medewerker is een taak van de werkgever. Als werkgever bent u officieel verplicht om op zoek te gaan naar passend arbeid voor de medewerker. Dat gaat ten eerste via het bedrijf waar de medewerker voor het ziekteverzuim bij in dienst was. Het eerste spoor is dan ook het onderzoeken van de mogelijkheid om de medewerker terug te laten keren in zijn eigen functie, binnen de eigen organisatie. Het is mogelijk dat de medewerker zijn werk echter niet meer (goed) uit kan voeren. Er moet dan worden gekeken naar een passende oplossing.

Ligt die oplossing niet binnen de eigen organisatie? Dan wordt er gekeken naar het tweede spoor. De werkgever gaat dan samen met de werknemer op zoek naar een andere werkgever die wel passend werk heeft. Het proces heeft als eerste uitgangspunt dat de medewerker uiteindelijk weer terugkeert binnen het eigen bedrijf en op zijn eigen plek. 

Zo ziet een tweede spoor traject eruit

Er kan gebruik gemaakt worden van het tweede spoor bij 8 weken aan ziekteverlof. In overleg met een bedrijfsarts wordt er gekeken of het mogelijk is om een medewerker via het tweede spoor te laten re-integreren. Er wordt altijd eerst gekeken naar de mogelijkheid om een medewerker via het eerste spoor, dus in de eigen organisatie, te laten re-integreren. Pas wanneer er binnen de eigen organisatie geen passend werk te vinden is wordt er gekeken naar re-integratie tweede spoor.

Als werkgever krijgt u te maken met verschillende re-integratieverplichtingen waar u aan dient te voldoen. Een gespecialiseerd re-integratiebureau kan ingeschakeld worden om het proces te doorlopen. Die begeleidt het proces in goede banen. Hoe dit proces er precies uitziet is afhankelijk van het bureau dat al dan niet is ingeschakeld, de werknemer en zowel de nieuwe als oude werkgever.

Een re-integratieproces bestaat uit verschillende activiteiten die kunnen worden begeleidt door een re-integratiebureau. Denk daarbij aan coachingsessies, om- of bijscholing, trainingen, netwerken en loopbaanoriëntatie. Doorgaans zijn er verschillende fases waaruit een traject bij een re-integratiebureau uit bestaat, waaronder een intakegesprek, arbeidsmarktoriëntatie en persoonlijke nazorg.

Hoe een traject er precies uitziet is dus afhankelijk van de complexiteit en omvang van de problematiek van de medewerker. Met de juiste aanpak kan re-integratie tweede spoor heel succesvol zijn. 

Reintegratiebureaus hebben daar hun eigen stappenplannen voor. Doorgaans duurt dergelijk traject zes maanden tot een jaar. Het traject eindigt wanneer er een passende baan of een uitkering is gevonden voor de medewerker.