Geluk

4 voordelen van zelfstandig wonen op een rijtje

Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend dat zij op den duur op zichzelf gaan wonen. Voor mensen met een psychische stoornis, lichtverstandelijke beperking of verslaging is dit niet het geval. Zij kunnen namelijk niet alles volledig zelfstandig uitvoeren. Voor dergelijke personen biedt zelfstandig wonen uitkomst. Twijfel je of zelfstandig wonen iets voor jouw zoon/dochter is? In deze tekst zetten wij een aantal voordelen van deze woonvorm op een rijtje.

1. Eigen appartement of woning
Bij een groot aantal zorginstellingen in ons land is het tegenwoordig mogelijk om zelfstandig te wonen, zo ook bij zorginstelling Zwolle. Cliënten die in aanmerking komen voor deze woonvorm, krijgen een eigen appartement of woning toegewezen. Deze is voorzien van een keuken, badkamer en toilet. Ondanks dat zij niet helemaal zelfstandig wonen, roept dit wel een grote mate van zelfstandigheid op. Bij zelfstandig wonen wordt een cliënt alleen geholpen bij de dingen die hij/zij zelf niet kan.


2. Altijd hulp aanwezig Een tweede voordeel van zelfstandig wonen is dat er altijd hulp aanwezig is. Cliënten wonen immers niet helemaal op zichzelf, maar vallen onder een woongroep. Dit betekent dat er altijd een begeleider aanwezig is waar zij een beroep op kunnen doen. Deze begeleider helpt een cliënt met verschillende zaken. Zo kan deze persoon onder meer helpen bij het huishouden of het vinden van werk. Daarnaast stelt een begeleider samen met de cliënt een weekplanning op. 

3. Vaste begeleider Mensen met een psychische stoornis, lichtverstandelijke beperking of verslaving hebben vaak behoefte aan regelmaat in hun leven. Hier is geen sprake van als zij constant met een andere begeleider te maken krijgen. Dit brengt ons bij een derde voordeel van zelfstandig wonen: een cliënt met een wlz indicatie heeft altijd een vaste ambulant begeleider. Samen met deze begeleider stelt een cliënt duidelijke doelen op. Deze doelen worden regelmatig besproken om de voortgang in kaart te brengen. Doordat dit telkens met een vaste begeleider gebeurt, zorgt dit voor rust en regelmaat in het leven van de cliënt.

4. Financiële zelfredzaamheid Cliënten die in aanmerking komen voor zelfstandig wonen, zijn niet in staat om alledaagse dingen zelf uit te voeren. Het bijhouden van de financiën valt hier ook onder. Omdat dit een lastig proces is, krijgen zij hierbij ondersteuning van een begeleider. De begeleider helpt een cliënt bij het in kaart brengen van de financiële situatie. Hierdoor ontstaat voor de cliënt een duidelijk overzicht van de inkomsten en uitvangen. Uiteraard geldt ook op het gebied van financiën dat er gestreefd wordt naar een hoge mate van zelfstandigheid. Cliënten leren met geld omgaan, maar ook hoe zij zelf een duidelijk overzicht kunnen maken van hun financiële situatie.