Relaties

Wat er gebeurt als een vrouw zich niet gewaardeerd voelt

Wat er gebeurt als een vrouw zich niet gewaardeerd voelt

Als een vrouw zich niet gewaardeerd voelt dan gaat ze twijfelen aan zichzelf. Ze vraagt zich af of alles wat ze doet, al de moeite die ze in een relatie steekt, wel genoeg voor je is. Ze vraagt zich af of ze iets mist, of ze steken laat vallen. Ze vraagt zich af wat je nog meer van haar wilt, wat je dan nog meer nodig hebt. 

Als een vrouw zich niet gewaardeerd voelt, dan gaan haar ogen open. Ze telt alle keren dat ze je heeft geholpen en dat jij haar niet heeft geholpen. Ze begint langzaam minder respect voor je te krijgen. Ze begint geïrriteerd te raken over hoe weinig erkenning ze krijgt, hoe weinig ‘dank je wel’s ze krijgt en hoe zelden je haar eigenlijk in haar ogen kijkt om haar eraan te herinneren dat zij ertoe doet. 

Als een vrouw zich niet gewaardeerd voelt, dan stopt ze langzaam met het doen van lieve dingen voor jou. Langzaam begint ze minder moeite voor de relatie te doen. Langzaam stopt ze met jou verwennen. Aangezien jij niet ziet hoeveel energie zij in de relatie steekt, ziet zij niet in waarom ze dit nog langer zou doen. Ze ziet niet meer in waarom ze haar best nog zou doen.

Als een vrouw zich niet gewaardeerd voelt, vraagt ze zich af of jij haar nog wel nodig hebt. Ze vraagt zich of het je wel zou interesseren als ze weg zou gaan. Ze vraagt zich af waarom je eigenlijk nog bij haar bent – ben je nog bij haar omdat je wegkomt met minimale inspanning?

Als een vrouw zich niet gewaardeerd voelt, vraagt ze zich af of jij wel de juiste persoon voor haar bent. Ze vraagt zich of er niet iemand is die haar beter zou behandelen, of er iemand anders is die wel inziet dat ze haar best doet voor deze relatie. 

Als een vrouw zich niet gewaardeerd voelt, dan voelt ze zich niet geliefd. Ze voelt zich niet gezien. Ze hoeft geen constante aandacht van je. Ze hoeft niet altijd een schouderklopje als boodschappen heeft gedaan of het huis heeft schoon gemaakt. Maar wanneer er weken voorbij gaan zonder erkenning, dan voelt het alsof het je niet kan schelen. Dan voelt het alsof jij je niet bewust bent van alle dingen die ze voor jou doet. 

Volg Herhealth.nl op Instagram

Als een vrouw zich niet gewaardeerd voelt, dan begint ze na te denken of het niet beter is om de relatie te beëindigen. Ze gaat andere scenario’s in haar hoofd bedenken. Scenario’s zonder jou in haar leven. Ze gaat zich afvragen of ze niet beter af is zonder jou of het tijd is om bij je weg te gaan. Ze realiseert zich dat ze beter is dan iemand die niet eens dank je wel kan zeggen. 

Als je haar voor altijd wilt houden, dan moet je haar het gevoel geven dat ze gewaardeerd wordt. Stuur haar eens een berichtje in de ochtend om te zeggend dat je aan haar denkt. Zeg tegen haar dat ze mooi is. Bedank haar voor de kleine dingen die ze voor je doet. Laat haar nooit het punt bereiken waar ze zich niet gewaardeerd voelt – want zodra ze zich zo voelt, begin je haar te verliezen. 

Volg jij Herhealth.nl al op Instagram?

thoughtcatalog.com