Relaties Single

Moet je echt eerst van jezelf houden voordat je een gezonde relatie aan kan gaan?

Waarom blijven we zo lang hangen in negatieve dingen?

We horen het zo vaak: je moet eerst van jezelf moet houden voordat je een gezonde relatie kan aangaan. Maar is dat echt zo? Moeten we eerst barsten van het zelfvertrouwen en de wereld lachend tegemoet treden willen we een relatie kunnen krijgen?

Gelukkig is het niet zo zwart wit. Volgens onderzoek ligt het, hoewel de gevoelens die we voor onszelf hebben zeker invloed hebben, toch wat gecompliceerder.  Er is voldoende bewijs dat gevoelens van onzekerheid en zelfhaat in de weg kunnen staan bij relaties. Mensen met een laag zelfbeeld hebben de neiging om de liefde die hun partner voor hen voelt te onderschatten.

Daarnaast zien zij hun partner eerder in een negatief daglicht zien omdat ze niet geloven dat een “goed en leuk” persoon van hen kan houden. Als resultaat hebben ze de neiging om hun relatie als niet te bevredigend te omschrijven en zijn ze minder positief over de toekomst van de relatie.

Ook hebben mensen met een laag zelfbeeld de neiging om te verwachten dat hun partner ze afwijst en houden daarom alle signalen die hun partner ze geeft nauwlettend in de gaten.

Het is niet alleen zo dat mensen met een laag zelfbeeld hun relaties negatiever zien – het is ook mogelijk dat zij in eerste instantie al negatieve relaties aantrekken door partners te selecteren die ze niet goed behandelen.

Volgens onderzoek is het zo dat mensen met een laag zelfbeeld zichzelf soms aangetrokken voelen tot mensen die hen zien zoals ze zichzelf zien – dus negatief. Een laagzelfbeeld is ook gekoppeld aan het gevoel dat ze minder recht hebben op geluk, wat kan leiden tot het tolereren van mensen die ze slecht behandelen.

Betekent bovenstaande dan dat een hoog zelfbeeld beter is voor relaties? Nee niet per se. Als je een zeer hoog zelfbeeld hebt, dan kan dit snel neigen naar narcisme. Narcisten zijn vaak opzoek naar partners die hun eigenwaarde nog meer kunnen verhogen.

Maar zelfs als iemand zijn eigenwaarde niet zo extreem hoog is als dat van een narcist dan hoeft een hoge eigenwaarde nog niet automatische te betekenen dat het een voordeel is in relaties. Onderzoek suggereert dat mensen met een hoog zelfbeeld meer dan anderen de neiging hebben om exit strategieën klaar te hebben. Zij houden de achterdeur dus sneller op een kiertje in plaats van dat ze een constructieve benadering zoeken om problemen binnen de relatie op te lossen. Ook kijken ze sneller naar een ander dan dat ze de problemen bij zichzelf zoeken.

Zelfliefde is dus ook niet de sleutel tot relaties succes. Maar wat dan wel? Wat het meest gezond lijkt te zijn is zelfacceptatie. Jezelf zien als een goed persoon die het verdient om van gehouden te worden, zonder de neiging te hebben om jezelf te bewijzen of om anderen af te troeven. Iemand die zichzelf accepteert is minder snel geneigd om een partner onder druk te zetten door veel bevestiging te vragen of door juist zeer kritisch te zijn op hun partner.

Dus weten dat je niet perfect bent, maar jezelf toch accepteren kan wel eens de sleutel tot succes zijn als het gaat om relaties.

www.psychologytoday.com