Geluk

Leer in het Nu te leven – volgens The Power of Now

Leren om in het nu te leven, deel 2
Logo Her Health
Geschreven door Redactie

Leef jij in het Nu? Ben je echt aanwezig in het huidige moment of ben je in gedachten meestal heel ergens anders? Maak je je veel zorgen om de toekomst of heb je de neiging om in het verleden te blijven hangen? Eerder schreef ik al dat ik een grote fan ben van het boek The power of Now (de kracht van het Nu, door Eckhart Tolle). De essentie van het The Power of Now is dat onze drukke, alsmaar bezige geest ons eigenlijk enorm in de weg zit. Het weerhoudt ons ervan de innerlijke stilte de vinden die nodig is om ons diepste ‘zijn’ te kunnen voelen: the radiant joy of being, and the deep unshakable peace that comes with it.

In het boek worden diverse manieren beschreven om meer in het Nu te kunnen leven: om het constante denken te laten stoppen en om meer bewustzijn in je leven te brengen. In deze reeks van 3 artikelen neem ik je mee langs deze manieren.

Dit is deel 1 van 3 artikelen over de manieren om in het Nu te leven volgens The Power of Now.

Word je intens bewust van het huidige moment
Waar ben je nu? Wat ben je nu aan het doen? Wat gebeurt er om je heen? Als je je volledig focust op het huidige moment – niet op gisteren, morgen, 5 minuten van nu – en alles wat dat moment met zich meebrengt, dan krijgt je geest niet de mogelijkheid om zich op allerlei andere dingen te richten en om te gaan malen, beargumenteren, labels te plakken etc. Wordt je dus intens bewust van het huidige moment.

Gebruik daarbij je zintuigen volledig. Wees daar waar je bent. Kijk om je heen. Kijk, maar interpreteer verder niet. Zie het licht, de vormen, kleuren en texturen. Wees je bewust van de stille aanwezigheid van elk ding. Wees je bewust van de ruimte waarin alles bestaat. Luister naar de geluiden; beoordeel ze niet. Luister naar de stilte achter de geluiden. Raak iets aan, wat dan ook, en erken dat het er is. Observeer het ritme van je ademhaling. Voel de lucht in – en uitstromen. Voel de levensenergie in je lichaam. Sta toe dat alles, binnen in je en buiten je is zoals het is.

Maak het een gewoonte. Neem een bepaalde routine activiteit die je vaak doet en doe die iedere keer met je volle aandacht. Bijvoorbeeld als je de trap op – en afloopt of als je naar het station fietst, de tafel afruimt etc. Zie, voel, ruik en hoor en denk daar verder vooral niet bij na!

Wat ontbreekt er op dit moment?
Stel jezelf de volgende vraag: Wat ontbreekt er op dit moment? Nu, op dít moment. Stel jezelf die vraag, maar begin niet met nadenken over het antwoord. In plaats daarvan; doe je ogen dicht, wees volledig stil en voel, wees aanwezig. Deze vraag is erop gericht je aandacht volledig in het huidige moment, het nu, te brengen.

Een andere vraag die je jezelf kunt stellen is ‘heb ik op dit moment een probleem?’ Ook hier is het niet de bedoeling dat je over het antwoord na gaat denken, maar dat je volledig alert bent alsof je op het antwoord wacht. Je zult zien dat zolang je alert blijft en niet na gaat denken er geen antwoord komt.

Luister naar de stem in je hoofd en observeer je geest
Vrijwel iedereen heeft ze; één of meerdere stemmen in je hoofd die continu, de hele dag door becommentariëren, oordelen, klagen, peinzen over het verleden en zorgen maken over de toekomst. Over een ander, maar vooral ook over jezelf. Meestal alleen in je hoofd, maar soms ook hardop.

Probeer zo vaak mogelijk naar die stem in je hoofd te luisteren. Besteed met name aandacht aan die gedachten die steeds maar weer terug komen. Die je je misschien al jaren lang voor jezelf herhaalt. Als je naar die stem luistert, doe dat dan zonder te oordelen. Observeer alleen wat je hoort, verder niets. Merk de stem op en laat hem er zijn. Je kunt de stem alleen bewust opmerken op het moment dat jijzelf daadwerkelijk aanwezig bent. En als jij aanwezig bent, dan ben je niet in gedachten ergens anders. Je bent in het Nu.

Kijk of je op kunt merken hoe vaak je geest überhaupt bezig is te ontsnappen aan het Nu. Hoe vaak je in gedachten in de toekomst bent (die of beter of juist slechter voorgesteld wordt dan het huidige moment) of juist in het verleden ronddwaalt (waar je vaak heel plezierige of juist onaangename momenten herleeft).

Je kunt ook je ogen dicht doen en jezelf de volgende vraag stellen: ‘wat zou mijn volgende gedachte zijn?’ Wordt dan heel alert en wacht op de eerste gedachte die bij je opkomt. “Wees als een kat die bij het hol van een muis wacht.” Je zult zien dat je dan heel stil en alert bent. Je bent even vrij van alle gedachten. Je bent in het Nu.

Het is erg fijn en ook erg goed voor je om even helemaal vrij te zijn van je geest. Ik hoop je daarom met dit artikel een aantal handvatten gegeven te hebben om meer in het Nu te kunnen leven. Volgende week volgt deel 2!

www.zensible.nl

Over de schrijver

Logo Her Health

Redactie